Seleccionar página

Productos

SIPAD

Sistema de Información do Paciente de Autocontrol de Diabetes. Permite rexistrar tódolos datos relevantes para o control da patoloxía e ponos a disposición do servicio de saúde do usuario en tempo real.

Ofrece información útil en base ós datos rexistrados (niveis de glucemia diarios, promedio, distribuidos por percentis, evolución HbA1c, cálculo de bolo, consumo e gasto calórico en base a obextivos persoais…)

Lorem Ipsum Dolor

Amet Sit Consecteture Lorem

Consectetur Adipiscing Elit.

Pellentesque In Ipsum Id Orci Porta Dapibus.

Sed Porttitor Lectus Nibh

BICOM

Monitorización e análise dos datos comunicados entre analizadores e LIS (datos anonimizados previamente á análise).

Aplicacións para estadística, xestión de inventario, xestión de capacidade, facturación…

Lorem Ipsum Dolor

Amet Sit Consecteture Lorem

Consectetur Adipiscing Elit.

Pellentesque In Ipsum Id Orci Porta Dapibus.

Sed Porttitor Lectus Nibh

ATOM. Xestión de peticións de laboratorio.

+ Info

Producto modular con módulos para o rexistro de peticións, extracción de mostras, envío/recepción de contenedores a/desde laboratorios externos, visualización de resultados…

Pode integrarse con distintos sistemas e utilizarse para o fluxo completo ou para unha parte específica utilizando soamente o módulo correspondente.

ILP. Integration Logic Process

+ Info

Ofrece unha interfaz amigable para definir fluxos esperados de mensaxería entre dous sistemas, establecendo os estados intermedios que interese monitorizar, e identifica desviaciós sobre ese fluxo (incidencias).

Permite programar regras para efectuar accións correctivas sobre as incidencias detectadas, ou correxilas manualmente.

IRS. Image Recognition System

+ Info

 Escanea volantes en papel e dixitaliza esa información para enviala ó destino configurado.

Require definir unha plantilla para cada tipo de volante co que se queira traballar.